Burime Njerezore

Burime Njerëzore


 

Punonjësit janë realisht kompania juaj. Janë ata që prodhojnë, blejnë, shesin, shpërndajnë, llogaritin, ndërtojnë dhe shërbejnë në emrin tuaj. Strategjia e biznesit varet nga ju, por implementimi bëhet i mundur nga punonjësit. Tre nga pikat më kryesore për t’u siguruar që burimet njerëzore të kompanisë tuaj janë në nivelin e duhur, janë: rekrutimi, trajnimi dhe shpërbimet. Bid ju vjen në ndihmë për secilën prej tyre.

null
Rekrutime
Merrni ndihmë profesionale në përzgjedhjen e stafit tuaj. Bid ju ndihmon që nga vendosja e kritereve për aplikim, përzgjedhjen e kandidatëve, përgatitjen e testimeve të personalizuara sipas pozicionit të punë (teorike dhe praktike), intervistimin dhe përzgjedhjen përfundimtare. Gjithmonë kjo bëhet në bashkëpunim me drejtuesit e kompanisë.
null
Trajnime
Nëse nuk trajnoni punonjësit si duhet, ata nuk do të munden të japin maksimumin në punë dhe në mënyrën e shërbimit. Bid ofron trajnime në ambjentet e biznesit tuaj për stafin e shitjeve dhe marketingut, në mënyrë që këto departamente të rritin suksesin.
null
Shpërblimet
Nëse nuk jeni të bindur si duhet të vendosni pagat, bonuset dhe shpërblimet e punonjësve tuaj, Bid mund t’ju ndihmojë falë eksperiencës në industri të ndryshme. Ne do t’ju sugjerojmë nivelin e pagave dhe mënyrën e shpërblimeve nëpërmjet vlerësimit të performancës.

Partnerë në sukses!


1

Bashkëpunime
1

Projekte
1

Zgjidhje

Artikuj të Burime Njerëzore


Gati për të dërguar biznesin tuaj në një tjetër nivel?

Menu