Plane Marketingu

Plane Marketingu


 

Asnjë biznes nuk mund të ketë sukses pa marketingun e duhur. Dikush mund të ketë një ide shumë të mirë biznesi dhe një produkt apo shërbim mjaft interesant, por suksesi mund t’i shkatërrohet nga një marketing i gabuar.

Në BID kemi eksperiencën e nevojshme për të krijuar plane marketingu të detajuara dhe të thjeshta për t’u kuptuar dhe zbatuar nga kompanitë. Në planin e marketingut përfshihen çështje si:

null
Strategjia e Marketingut
Çfarë duhet të synojë kompanie me fushatat e marketingut?
null
Hedhja e produktit në treg
Për kë është produkti? Si mund të përmirësohet që t’i përshtatet klientëve?
null
Diferencimi
Si të dalloheni nga konkurentët? Çfarë duhet të jetë e veçanta juaj?
null
Segmentimi dhe Targetimi
Si duhet komunikuar mesazhi i biznesit tuaj tek grupe të ndryshme njerëzish? Ç’farë mediash duhet të përdorim për secilin grup?
null
Komunikimi i vlerës së produktit
CIli është mesazhi i duhur që kompania juaj duhet të përçojë tek klientët?
null
Krijimi dhe imazhi i markës (Branding)
Si të vendosim kompaninë tuaj në mendjen e njerëzve dhe çfarë duhet të mendojnë ata kur dëgjojnë për markën tuaj?
null
Mënyrat e promocionit tradicionale dhe online
CIlat kanale promovuese duhet të përdorni për produktet tuaja? Ku duhet të reklamoni online dhe offline?
null
Përcaktimi i çmimeve
Si duhet të jenë çmimet e produkteve të kompanisë tuaj në mënyrë që të maksimizoni fitimin?
null
Merchandising
Si duhen prezantuar dhe promovuar produktet tuaja në një dyqan me pakicë?

Partnerë në sukses!


1

Bashkëpunime
1

Projekte
1

Zgjidhje

Marketing & Shitje Blog


Zhvillim personal

Vlera e jetës

Shumicën e kohës presim. Presim në semafor. Presim në rradhën e supermarketit. Presim të na vijë ajo porosia online. Presim të fillojë programi i…
Zhvillim personal

Koha për të ndryshuar?

Ndoshta ka ardhur momenti që të ndryshojmë. Mund të humbasim brenda ditës punën, makinën, shtëpinë, por të gjitha këto mund t’i rekuperojmë pas disa muajsh. Por kohën…

Gati për të dërguar biznesin tuaj në një tjetër nivel?

Menu