Vendosje Çmimesh

Vendosje Çmimesh


 

Nga gjithë këto vite që ka ofruar konsulencë, një ndër dyshimet më të mëdha të drejtuesve të bizneseve ka të bëjë me vendosjen e çmimeve të produkteve të tyre. Nëse vendosin çmim të ulët për të synuar një numër sa më të madh klientësh, ata rrezikojnë të mos arrijnë të mbulojnë shpenzimet, të mos kenë mundësi për investime të reja, apo të mos dalin me fitim sipas pritshmërive. Nëse vendosin çmim të lartë, bizneset kanë frikën se mos askush nuk do të dojë të paguajë aq shumë për produktin apo shërbimin e tyre.

Bid ju jep zgjidhjen më të mirë për vendosjen e çmimeve, duke analizuar tregun, kostot, shpenzimet dhe vlerën e produktit tuaj. Gjithmonë duke parë nga e ardhmja. Çmimi nuk është vetëm diçka që shënohet në etiketën e produktit, por është një mjet për t’u përdorur në favorin tuaj. Çmimet japin mesazh tek klientët dhe konsumatorët. Sigurohuni të jepni mesazhin e duhur.

Partnerë në sukses!


1

Bashkëpunime
1

Projekte
1

Zgjidhje

Artikuj të Vendosja e Çmimeve


Gati për të dërguar biznesin tuaj në një tjetër nivel?

Menu